Krovni vijenci

Krovni vijenci su ukrasni stiropor profili (*štukature*) za izradu dekoracija ispod strehe (istaka krova) na fasadi. Proizvode se od najčvršćeg tipa stiropora EPS 200 na CNC rezalici što omogućuje izradu različitih dimenzija i oblika. Profili se lako obrađuju i režu pri ugradnji. Stiropor nije štetan po ljudsko zdravlje i okoliš te nije otporan na organska otapala (npr. boje i lakovi na bazi nitra i sl.).
Nudimo i obradu profila specijalnim premazom koji je nužan kao zaštita od vanjskih utjecaja. 

 

Primjena:

za dekoraciju ispod strehe krova na fasadi