Mehanička svojstva

Većina mehaničkih svojstava ovisi o gustoći materijala. Što je materijal gušći to su i mehanička svojstva viša. Tako razlikujemo tlačnu čvrtoću koja je bitna na mjestima gdje se stiropor ugrađuje u podove, te vlačnu čvrstoću koja je bitna kada se stiropor ugrađuje u fasadne sustave. Vrlo je bitno odabrati tip stiropora ovisno o mjestu ugradnje kako bi odgovarao svojim mehaničkim svojstvima. Podaci o svim karakteristikama su prikazani u priloženoj tablici.

 

Tablica sa tehničkim karakteristikama