Ravni krovovi

Hidro i toplinska izolacija ravnih krovova je vrlo bitan faktor u izgradnji objekta jer ga štiti od utjecaja svih atmosferilija tj. oborina, topline te hladnoće. Ispavno projektiranje slojeva je od ključne važnosti. Na nosivu betonsku konstrukciju se postavlja sloj za pad koji se najčešće izvodi od klasične glazure, laganog betona ili od stiropor ploča rezanih u padu. Na sloj za pad se uobičajeno postavlja toplinska izolacija (KEMPOR stiropor ploče za ravne krovove) na koju se slobodno polaže hidroizolacijska polimerna traka (Alwitra). Rubovi trake se lijepe i uzdižu uz parapetne zidove na krovu ili spajaju na okapnu limariju. Ugrađuju se slivnici koji se spajaju na odvodne vertikale ili se izrađuju slobodni izljevi kroz zid. Slivnici i izljevi se spajaju na hidroizolaciju i tako se ukupno dobiva homogena cjelina (svojevrsni bazen) na krovu koji onemogućuje prodor vode u objekat. Kako bi se traka zaštitila od utjecaja vjetra mora se ili mehanički (vijcima) učvrstiti u podlogu ili opteretiti dodatnim slojem (najčešće šljunkom). Izolacijska traka je otporna i postajana na UV zračenje i kao takva štiti objekat od vanjskih utjecaja dugi niz godina.