Recikliranje

Pri rezanju stiropora iz blokova u ploče ili kod završene upotrebe stiropora za pakiranje i sl., stiropor se može reciklirati na mnogo načina. Najčešće se vraća u proizvodnji tako da se u određenom postotku miješa sa novim granulama stiropora pri proizvodnji blokova. Koristiti se i kao agregat pri izradi laganog *stiropor* betona, dodaje se u tlo da bi se postigla bolja prozračenost tla bez štetnih utjecaja na vodu i atmosferu i sl.