Rubni kameni

Rubni kameni su dekorativni stiropor elementi koji se postavljaju na uglove kuće i služe kao imitacija pravog kamena na fasadi. Proizvode se od najčvršćeg tipa stiropora EPS 200 na CNC rezalici što omogućuje izradu različitih dimenzija i oblika. Kameni se lako obrađuju pri ugradnji. Stiropor nije štetan po ljudsko zdravlje i okoliš te nije otporan na organska otapala (npr. boje i lakovi na bazi nitra i sl.).
Nudimo i obradu elemenata specijalnim premazom koji je nužan kao zaštita od vanjskih utjecaja. 

Primjena:

za dekoraciju uglova kuće kao imitacija pravog kamena na fasadi