Temelji

Hidroizolacija temelja je vrlo bitan dio objekta jer štiti objekat od prodora podzemnih i procjednih voda te kapilarne vlage i vodene pare iz tla. Izolacija se izvodi polimernim jednoslojnim trakama (Sika i sl.). Na nabijenu podlogu se izvodi podložni beton. Na njega se postavlja izolacijska traka koja se prepušta van gabarita objekta cca 20 cm. Na traku se ugrađuje zaštitni sloj betona i dalje nosiva temeljna ploča sa zidovima podruma. Nakon što se zidovi izgrade iznad kote terena postavlja se vertikalna hidroizolacija koja se mehanički pričvršćuje na zid cca 30 cm iznad kote terena, a u podnožju spaja sa horizontalnom izolacijom. Na taj način smo dobili svojevrstan bazen oko objekta koji sprečava bilo kakav kontakt sa podzemnim vodama. Vertikalnu hidoizolaciju treba prije zatrpavanja zaštititi od mehaničkih oštećenja i omogućiti proceđivanje vode uz izolaciju do drenažnih cijevi u podnožju temelja. U tu svrhu mogu se upotrijebiti i KEMPOR drenažne ploče od stiropora koje ujedno služe i kao toplinska izolacija podruma.