XPS profili

XPS profili su dekorativni stirodur profili koji se koriste za unutarnju dekoraciju na zidovima i stropovima. Profili se lako obrađuju pri ugradnji. Stirodur nije štetan po ljudsko zdravlje i okoliš te nije otporan na organska otapala (npr. boje i lakovi na bazi nitra i sl.).

 

Primjena:

Za unutarnju dekoraciju zidova i stropova